Datastuebeskrivelser

Som underpunkter til dette menupunkt kan du se de enkelte datastuers beskrivelser - evt. med henvisning til den enkelte datastues web-sider.

 

Datastue / datastâua ?

Da vi oprettede 60+Bornholm, var navnet 'Datastue' reserveret en anden organisation, og vi fik den indlysende idé at bruge den bornholmske betegnelse, datastâua, for at undgå juridiske problemer. 

Senere er 'datastue'-navnet blevet frit, og vi bruger nu begge navne i flæng.