Formand Anne Hegner Tejn

anneb.hegner@gmail.com

Kasserer Bjarne Reimar Hansen Klemensker

bjarnerhansen@gmail.com

Sekretær Troels Jørgensen Aakirkeby troelsmuj@live.dk
Webmaster Bjørn Ørding-Thomsen Nexø bjorn@ording.dk

 

Bestyrelsen består af disse personer, der alle har en fast funktion.

Herudover indeholder bestyrelsen repræsentanter fra datastuerne, så hver datastuer er repræsenteret med ét medlem.

Dette betyder, at datastuerne altid kan være repræsenteret ved bestyrelsesmøderne. Har et af de sædvanelige medlemmer fået forfald, kan datastuen vælge at sende en anden repræsentant, så datastuerne altid kan følge med - og deltage - i bestyrelsens arbejde.

60+Bornholm har bankkonto i Nordea:  0650 - 0726 449 236